Het verhaal van: Nienke

Nienke doet haar best voor de toekomst

NienkeNienke is 17 jaar. Na het praktijkonderwijs volgt zij nu MBO niveau 1. Nienke moet hard werken om mee te komen, maar ze droomt ervan om ooit bij de douane te kunnen werken en wil dus graag. Al snel botst Nienke met haar mentor. Nienke zou zich misdragen, een grote mond hebben en klieren. Nienke vindt op haar beurt dat haar mentor haar altijd de schuld geeft en haar niet begrijpt. Er is veel wederzijds onbegrip en er is duidelijk geen klik tussen de twee.  Als de mentor aangeeft niet verder te kunnen of willen met Nienke en ook de leerplichtambtenaar in beeld komt, wordt er een groot overleg georganiseerd. Hierbij zijn de ouders van Nienke, haar mentor, iemand van leerplicht, de zorgcoördinator en ook de schoolmaatschappelijk werker van MEE aanwezig.  Er worden afspraken gemaakt en samen stellen ze regels op waar Nienke zich aan moet houden. Ook zal er vanaf dat moment elke week een gesprek plaatsvinden tussen Nienke en de schoolmaatschappelijk werker. Al snel blijkt het contact met haar mentor toch slechter te worden. Luisterend naar Nienke’s kant van het verhaal, lijkt het alsof haar mentor haar geen kans meer wil geven, ondanks dat ze tijdens het overleg had aangegeven hier wel toe bereid te zijn. De mentor weet precies hoe ze Nienke op de kast kan krijgen en lijkt daar soms haast op uit te zijn.

Samen met Nienke gaat de schoolmaatschappelijk werker het gesprek aan met de mentor. Een oplossing om het contact tussen de mentor en Nienke te verbeteren lijkt er niet te zijn. Een tweede overleg wordt georganiseerd en er wordt besloten dat Nienke een andere mentor krijgt. Dit lijkt voor iedereen de beste oplossing.

Enkele maanden later zit Nienke nog steeds op school. Ze loopt stage en maakt haar opdrachten voldoende. Zoals het er nu naar uitziet gaat zij niveau 1 behalen en zelfs door met niveau 2 richting beveiliging. Haar nieuwe mentor heeft geïnvesteerd in de positieve kanten van Nienke en met haar eerst een vertrouwensrelatie opgebouwd. Hierdoor kan zij nu op een aangename manier met Nienke praten over haar verbeterpunten. Dankzij de goede relatie neemt Nienke veel meer aan van haar nieuwe mentor, waardoor er een positieve verandering is ontstaan in haar houding en gedrag.

Ook de schoolmaatschappelijk werker heeft op deze manier geïnvesteerd in Nienke: door de positieve kanten te benadrukken en haar de toekomstdromen die zij heeft voor te blijven houden, laat Nienke nu een betere houding, acceptabeler gedrag en een betere motivatie zien.

Een schoolmaatschappelijk werker van MEE

 

De naam in dit verhaal is om privacy-redenen aangepast. De foto dient ter illustratie en heeft geen betrekking op de betrokkene(n)

Lees meer...