Het verhaal van:

Waar zit de beperking?

Fons_0539Mijn cliënt is ziek. Er is een aantal jaar geleden geheel onverwacht een ernstige vorm van botkanker bij hem vastgesteld. Dit heeft geleid tot een heupprothese wat deze jonge man met mogelijkheden een beperking bracht. Samen met MEE is cliënt door hulpverleningsland gewandeld en heeft hij diverse aanpassingen gekregen van een invalidenparkeerplaats  voor het huis tot badkamersteunen, een ziekenhuisbed en een rolstoel. Vervolgens is er gezorgd voor een Wajongstatus en is een traject voor een opleiding via het UWV in gang gezet, ondersteund door “studie en handicap”; is er een rugzak voor scholing thuis en extra begeleiding op school. Dit alles leek voldoende mogelijkheden te bieden voor een MBO opleiding: sociaal cultureel werk in Rotterdam.

Na een jaar school, blijkt dat de opleiding niet verder wil met mijn cliënt (ze zien geen mogelijkheden voor nieuwe aanpassingen zoals ondersteuning thuis of op school via rugzak en digitale huiswerkopdrachten). Ondanks de positieve studieresultaten en een enorme motivatie van mijn cliënt.

Voor mijn cliënt is deze opleiding van “levensbelang” en buiten zijn familie om is deze opleiding de enige deelname aan de maatschappij.

Na een van de vele operaties en maanden bedrust kreeg mijn cliënt dit ongezouten bericht van zijn opleiding: stoppen!

Alle hulptroepen zijn nu ingezet ( juridische dienst van MEE, UWV, stagebegeleider, studie en handicap ) om de BEPERKING van school op te lossen en MEE te denken over hoe er voorzien kan worden in de aanpassingen, die voor mijn cliënt noodzakelijk zijn om deze opleiding, gepast en aangepast af te ronden.

Volgens de vele betrokkenen ligt de beperking echt niet bij mijn cliënt, maar moet de MBO opleiding MEE gaan werken aan zijn beperking voor mijn cliënt met mogelijkheden.

Een consulent van MEE

Lees meer...