Het verhaal van: Hans

Wie is het slachtoffer?

wie is het slachtoffer?In het najaar wordt Hans aangemeld door de GGZ. Hans is daar behandeld voor zijn alcoholverslaving. Na onderzoek blijkt dat hij een IQ van 65 heeft. Ook wordt duidelijk dat het gezin in financiële problemen zit en moeite heeft met de opvoeding van de kinderen. Voor ondersteuning bij de opvoeding was Bureau jeugdzorg al ingeschakeld.

Ik ging op huisbezoek om kennis te maken met het gezin dat bestaat uit vader Hans, moeder Tamara en de tweeling Wesley en Danny van 14 jaar. In 2010 zijn de ouders gescheiden om in 2011 weer bij elkaar te komen. Daarna is er nog een zoontje, Jason geboren. Jason is inmiddels 2 jaar en volgens Hans en Tamara hun liefdesbaby. Hans hield zich afzijdig tijdens mijn eerste huisbezoek en Tamara deed het woord.


Tamara heeft altijd de financiële zaken geregeld. Administratie interesseert Hans niet. Tamara bekende dat ze door alle schulden geen overzicht meer heeft en hier graag hulp bij wil. Daarnaast geeft Hans aan dat hij met Wesley een moeizame verstandhouding heeft. Hij wil best wel hulp maar geen groepstherapieën. Wat er in zijn huis gebeurt gaat niemand iets aan.

Twee weken na het bezoek word ik gebeld door een casemanager huiselijk geweld. Het blijkt dat Hans Tamara en Wesley heeft mishandeld onder invloed van alcohol. Hij krijgt een tijdelijk huisverbod van 28 dagen. Hans logeert die tijd bij zijn moeder en heeft vreselijk veel spijt van de gebeurtenissen. Hij hoopt dat alles weer goed komt met Tamara en Wesley. Na afloop van de 28 dagen krijgt Hans van de casemanager te horen dat Tamara en de kinderen zijn verhuisd naar een vrouwenopvang. Ze willen niet meer met Hans in één huis wonen, omdat ze bang zijn voor herhaling. Toen Hans dat hoorde is hij heel boos geworden en gaf de casemanager er de schuld van dat zijn vrouw en kinderen zijn verhuisd.

De gehele gezinssituatie was totaal veranderd, waardoor het oplossen van de geldproblemen er niet makkelijker op werd. Tijdens de verschillende huisbezoeken die ik bij Hans had bleek dat hij waarschijnlijk NAH heeft. In zijn jeugd heeft hij namelijk een brommerongeluk gehad en een week in coma gelegen. In de gesprekken met Hans heb ik gemerkt dat hij dingen niet snel begrijpt, waardoor ik het vaak meerdere malen uit moet leggen. Ook vergat hij veel dingen. Dat hij geen zin had in de financiële administratie kon ik goed begrijpen. Hans snapt niet wat instanties van hem willen, brieven zijn te ingewikkeld voor hem en het lukt hem gewoonweg niet om overzicht te krijgen. Dat was ook de reden dat Hans de administratie aan Tamara overliet.

Maar nu had hij daar veel spijt van. Hans vertelde dat hij altijd veel vertrouwen in Tamara had gehad en niet wist dat ze zoveel schulden hadden. Hans had het gevoel dat zij hem nu voor alles liet opdraaien. Hij vertelde ook dat als er weer eens geen geld was, Tamara Hans dwong om geld bij zijn moeder te lenen. Als hij dan weer geld had mocht Hans met Tamara naar bed. Volgens hem vrijde hij nooit meer spontaan met Tamara, maar zat er altijd een opdracht aan verbonden.

Tamara is nu een half jaar weg bij Hans. Sindsdien heeft hij Jason niet meer gezien. Nadat Tamara en de kinderen in de vrouwenopvang terecht zijn gekomen zijn Wesley en Danny naar een leefgroep voor jongeren gegaan. Deze jongens zijn op een leeftijd dat ze zelf kunnen beslissen of ze hun vader en moeder willen zien. Wesley en Danny hebben eens in de twee weken contact met hun ouders. Voor Jason is dit anders. Hij kan hier nog niets over zeggen. Het lukt Hans en Tamara niet om zelf een bezoekregeling af te spreken voor Jason. Hans heeft Jason nu zes maanden niet gezien en dat vindt hij vreselijk.

Met de hulp van MEE is Hans inmiddels neurologisch onderzocht. Hij heeft ‘begeleiding individueel’ gekregen en is onder bewind gesteld voor zijn financiën.


Een consulent van MEE

Lees meer...