Het verhaal van:

MEE over de grens

24 juli, 2013

joshuaJoshua is een jongen van 9 jaar. Hij is geboren in Sudan bij een Afrikaanse moeder. Zijn vader komt uit Nederland.

Toen hij geboren werd was de oorlog nog niet afgelopen in Sudan. Er was grote armoede en het was duidelijk dat het nog jaren zou gaan duren om het land weer op te bouwen. En er waren veel kindsoldaten.

Toen hij 5 jaar was, heeft zijn vader hem naar Nederland gehaald waar hij bij zijn vader en oma ging wonen.

Na aankomst in Nederland is Joshua vrijwel direct naar school gegaan, omdat hij leerplichtig was. Dit was niet makkelijk voor hem omdat hij de taal niet sprak. De enige taal die hij kende was Arabisch. Het regulier onderwijs bleek te ingewikkeld voor Joshua en dus ging hij vanaf groep 3 naar het Speciaal Basis Onderwijs.

Vanaf groep 5 kwamen er zorgen rondom Joshua. Hij kon plots in huilen uitbarsten op school. Als de juf dan vroeg wat er aan de hand was vertelde hij dat hij zijn moeder miste.

Hij moest steeds vaker huilen en hij kon zich moeilijk concentreren op school. Hij was erg snel afgeleid en de juf vond dat hij niet lekker in zijn vel zat. Hij leek soms met zijn gedachten mijlenver weg. Op een dag vertelde Joshua tijdens het kringgesprek op school dat zijn moeder was vermoord.

De school heeft toen in samenspraak met vader en oma Joshua aangemeld bij MEE.

Toen ik bij oma en vader op huisbezoek kwam, hadden zij niet het idee dat er veel met hem aan de hand was. Hij was vrolijk en speelde veel met buurtgenootjes. Soms klaagde hij wel dat hij zijn moeder miste maar dit was ook niet helemaal vreemd. Hij was thuis niet extreem aan het huilen. Volgens vader was hij niet aanwezig toen zijn moeder gevonden was. Mensen uit het dorp hadden moeder aan de kant van de weg dood aangetroffen. Niemand kon precies zeggen wat er was gebeurd.

Toen ik met Joshua had gepraat kwam ik ook niet veel verder. Ik kreeg niet duidelijk wat werkelijkheid was of fantasie in wat hij vertelde. Ik ben consulent en geen therapeut dus ik wilde ook niet te diep gaan graven in zijn korte verleden.

De juffen en de schoolmaatschappelijk werkster maakten zich in ieder geval ernstig zorgen om hem. Daarom heb ik Joshua uiteindelijk doorverwezen naar de kinderpsychiatrie voor verder onderzoek.

Mij werd duidelijk dat de hulpvraagverduidelijking bij MEE soms verder gaat dan de Nederlandse grenzen. Het was belangrijk dat ik ook opeens wat wist over de Afrikaanse geschiedenis en de cultuur in Sudan.

Een consulent van MEE