Het verhaal van:

Meer dan één uitweg

MEE verhaal meer dan één uitwegSharon (veertien jaar) vormt samen met haar moeder, stiefvader en zusjes een gezin en heeft een beneden gemiddelde intelligentie. De ouders van Sharon maakten zich grote zorgen en er was veel ruzie. Sharon ging haar eigen gang en haar ouders hadden het idee dat zij geen enkele invloed op hun dochter hadden. Sharon kwam thuis wanneer het haar uit kwam, hield zich niet aan afspraken en haar moeder wist vaak niet waar ze was. Ook op school waren er problemen. Doordat Sharon zo vaak afwezig was, kwam ze met bureau Halt in aanraking.

De ouders van Sharon waren de zorgen, ruzies en de slechte invloed van Sharon op haar zusjes op een gegeven moment zo zat dat ze eigenlijk maar één uitweg zagen: Sharon moest onder toezicht ergens anders gaan wonen, ‘wij kunnen het niet meer’.

In de eerste ontmoeting bleek Sharon een zeer schuchter en te mager meisje dat deed voorkomen dat niets haar meer interesseerde.

Toen ik haar vertelde dat haar ouders hulp zochten om de problemen op te lossen, dreigde de situatie te escaleren. Vooral toen bleek dat Sharon’s ouders haar het liefst nog voor de vakantie uit huis geplaatst zagen. Gelukkig stelden de ouders zich kwetsbaar en open op ten opzichte van de hulpverlening van MEE.

Sharon’s ouders bleken zich niet te realiseren dat hun dochter een beneden gemiddeld IQ heeft. Ik kwam er achter dat de verwachtingen die Sharon’s ouders van haar hadden vaak te hoog gegrepen waren. Na een aantal intensieve gesprekken kwamen de ouders van Sharon tot het inzicht dat zij hun verantwoordelijkheid moesten nemen en dat Sharon op meerdere vlakken veel meer zorg (aandacht voor haar beperking), toezicht en liefde nodig heeft dan zij tot dan toe kreeg.

Middels ‘Families First’ is crisisinterventie ingezet. Zowel Sharon als haar ouders zijn gemotiveerd aan de slag gegaan en het proces is zeer positief verlopen. Hiermee is een uithuisplaatsing voorkomen. Ook heb ik een intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling aangevraagd om de positieve verbetering vast te houden. Sharon’s ouders zijn opgelucht en voelen zich enorm gesterkt in hun opvoedrol.


Een consulent van MEE

Lees meer...