Het verhaal van:

Nikki en Miranda krijgen de hulp die ze nodig hebben

NikkiNikki is tien jaar, heeft twee broers en volgt speciaal basisonderwijs. Ze heeft een heftig verleden met huiselijk geweld. Haar vader is sinds een jaar uit haar leven en mag zijn kinderen niet meer zien. Nikki’s moeder Miranda heeft grote schulden. Er gaat van alles mis thuis en ze is het overzicht volledig kwijt. Daarnaast vertoont Nikki moeilijk gedrag. Ze kan enorme woedeaanvallen hebben waarbij ze agressief gedrag vertoont en dingen vernielt. Op school is er eigenlijk niets aan de hand, deze woedeaanvallen heeft ze vooral binnenshuis.

Schoolmaatschappelijk werk wordt betrokken vanwege Nikki’s gedrag thuis en de opvoedvragen die Miranda hierdoor heeft. Er wordt contact gelegd met de gezinscoach die ook betrokken is bij het gezin. De gezinscoach staat op het punt om af te sluiten: er is een gesprek geweest met Miranda over de financiën en sindsdien wil Miranda niets meer met de gezinscoach of welke vorm van hulpverlening dan ook te maken hebben. De schoolmaatschappelijk werker stelt voor om met Miranda in gesprek te gaan om te kijken of zij kan bemiddelen. Miranda accepteert namelijk nog wel hulp via de school vanwege de moeilijkheden met de opvoeding van Nikki.

Er volgt een afspraak met Miranda. De gezinscoach heeft er weinig vertrouwen in dat Miranda hem nog binnen zal laten, maar wil haar toch nog een kans geven en gaat er dus mee akkoord om halverwege het gesprek aan te schuiven. Al snel blijkt dat de aanpak van de gezinscoach bij Miranda niet in goede aarde is gevallen. Hij had er niet omheen gedraaid en haar duidelijk verteld wat er mis was met haar financiën en hoe zij haar problemen moest oplossen. Deze duidelijkheid was bij Miranda in het verkeerde keelgat geschoten.

Rustig bespreekt de schoolmaatschappelijk werker met Miranda de situatie. Miranda kan haar verhaal doen. Ze voelt zich begrepen en ontdooit zichtbaar. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om Miranda wat dingen uit te leggen. Langzaam begint ze weer open te staan voor de hulp die ze hard nodig heeft. Tot grote verrassing van de gezinscoach laat Miranda hem even later binnen en kan de hulpverlening weer worden opgepakt. Er wordt afgesproken dat Miranda hulp krijgt bij de opvoeding van haar kinderen.

Gezien het enorme trauma van Nikki gaat de gezinscoach onder andere zorgen voor hulp van een psycholoog.

Lees meer...
Het verhaal van: Ilias

Een waardevol resultaat

een waardevol resultaatIlias is zestien jaar en heeft sinds een paar maanden een vriendinnetje op school. Ze heet Rochelle. Rochelle heeft ernstige psychische problemen. Om die reden is ze opgenomen. Ze belt Ilias constant. Met al haar problemen kan ze bij hem terecht. Ze vertelt hem regelmatig dat ze zelfmoord wil plegen. De moeder van Ilias maakt zich zorgen over haar zoon: hij slaapt slecht waardoor zijn lichamelijke klachten toenemen, hij maakt zijn huiswerk niet meer, is humeurig en heel bezorgd over Rochelle, trekt zich terug en heeft nauwelijks nog sociale contacten. Aan een normaal gesprek komen moeder en Ilias haast niet meer toe, ze hebben thuis voornamelijk ruzie.

Ilias heeft, na een periode van lang thuis zitten vanwege een chronische aandoening, eindelijk weer een plek op school. Het duurde even voordat hij zijn draai gevonden had, maar het was hem wel gelukt. Het ging juist zo goed met hem, maar nu lijkt hij door Rochelle in een andere negatieve spiraal terecht te zijn gekomen.

De schoolmaatschappelijk werker van MEE heeft samen met Ilias en zijn moeder een gesprek over de situatie. Ilias voelt zich niet begrepen door zijn moeder. Hij heeft de indruk dat ze alleen maar wil dat hij het uitmaakt met Rochelle. Het lukt hem thuis niet meer om naar de zorgen van zijn moeder te luisteren. In dit eerste gesprek zijn Ilias en zijn moeder sinds lange tijd open en eerlijk tegen elkaar. Ze spreken hun frustraties uit, maar ook hun zorgen en dingen die ze in elkaar waarderen. Samen maken ze een plan en afspraken over wanneer Ilias wel en niet bereikbaar is. ’s Nachts kan zijn telefoon beter uit, dan komt hij in ieder geval aan zijn nachtrust toe. Ook bespreken ze hoe hij zijn grenzen naar Rochelle kan aangeven. Er wordt contact opgenomen met de instelling waar Rochelle verblijft, zodat er ook met hen afspraken gemaakt kunnen worden en zij op de hoogte zijn van de inhoud van haar telefoontjes. Ilias begint weer wat plannen te maken met vrienden en familieleden.

In een tweede gesprek met Ilias blijkt het al veel beter te gaan met hem. Het zat moeder en zoon verschrikkelijk hoog en ze kwamen er samen niet meer uit. Toch lukt het hen om op een positieve manier weer samen verder te kunnen. Met minimale inzet is een waardevol resultaat bereikt.

Een consulent van MEE

Lees meer...