Het verhaal van: Jules

Passend onderwijs aanbieden doe je met z’n allen!

passend onderwijsJules Duyvesteijn (7 jaar) heeft het syndroom van Down. Hij is in februari 2014 gestart met regulier basisonderwijs. Dit was de voorkeur van zijn ouders: ze kiezen voor een zo gewoon mogelijke opvoeding en daarbij hoort deelname aan een reguliere basisschool in de buurt en meedoen in de wijk. De ouders kozen voor de openbare Montessoribasisschool Jan Vermeer. Deze school biedt passend onderwijs aan waardoor Jules de kans krijgt mee te doen met de ‘gewone’ leerlingen. De juffen krijgen ondersteuning van begeleiders uit de zorg en het speciaal onderwijs. Deze begeleiding betekent maatwerk en dat is zeker nodig. Jules kan bijvoorbeeld nog niet praten en daarom wordt gebruik gemaakt van gebaren en afbeeldingen. Op die manier leren de juffen en ook de kinderen in de klas om goed met Jules te communiceren. Deze uitwisseling is erg belangrijk voor Jules zijn ontwikkeling: uit onderzoek blijkt dat een talige leeromgeving de beste stimulans is voor kinderen met Down syndroom om taalvaardig te worden. Bij Jules duurde het wat langer voordat hij schoolrijp was. Na afronding van de reguliere kinderopvang en het Kinderdienstencentrum Kind en Zo, is hij op 6-jarige leeftijd in het basisonderwijs ingestroomd. De school biedt een geleidelijke opbouw in het aantal lesuren om de belasting voor Jules, de klas en de juffen langzaam uit te breiden. Dit betekent dat Jules thuis ook begeleiding krijgt. Jules gaat vanaf dag 1 met veel plezier naar school. De juffen zetten zich samen met de begeleiders in om zijn ontwikkeling te stimuleren. Ook de klasgenoten spelen daarin een belangrijke rol. Zij helpen Jules graag en vinden het heel normaal dat hij ook op school zit. De kinderen kennen hem goed en voor hen is Jules geen onbekende meer in de buurt. De Jan Vermeerschool heeft Jules met een ‘open mind’  ontvangen. Tegelijk met Jules is vorig jaar Cooper Heeman (5 jaar) en begin dit jaar Elise de Cock (4 jaar) ingestroomd, ook deze beide kinderen hebben het Down Syndroom . Hiermee laat de Jan Vermeerschool zien dat zij passend onderwijs structureel omarmen, en dat is met recht bijzonder te noemen. Zij zetten zich enorm in om de kinderen op hun eigen tempo en niveau te laten integreren. Met de transitie van de Jeugdwet naar gemeenten vanaf dit jaar, kunnen scholen en gemeente er samen voor zorgen dat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan heeft en hulp krijgt waar nodig. Passend onderwijs aanbieden doe je met z’n allen! Het Oudernetwerk Samenwijs Delft e.o. wil de zon laten schijnen voor de juffen, want zij zijn de centrale spil in de klas. Er wordt een groot beroep op hen gedaan; er is veel aandacht en kunde nodig om al deze verschillende kinderen onderwijs op maat aan te bieden.

In februari kreeg de Openbare Montessoribasisschool Jan Vermeer in Delft een Zonnetje van Oudernetwerk Samenwijs voor het aanbieden van passend onderwijs aan kinderen met Down syndroom en andere beperkingen. In het ‘Delftse Zonnetje’ dat aan hen wordt uitgereikt is een spiegel verwerkt; het symboliseert de voorbeeldfunctie van degene die deze prijs ontvangt. Het Oudernetwerk Samenwijs wordt door MEE ondersteund.

Lees meer...