Het verhaal van: Silvijn

Op tijd hulp gezocht

Silvijn IVHSilvijn is bijna 3 jaar. Zij is zeven weken te vroeg geboren en moest de eerste periode in het ziekenhuis blijven. De ouders hebben haar in deze periode zo veel mogelijk bezocht maar voor moeder was het erg zwaar. Zij had zich erg verheugd op de kraamtijd. Eenmaal thuis kon moeder wel iets meer genieten van haar dochter, maar ze bleef het gevoel houden dat ze door haar eigen moeheid te weinig aandacht aan haar gaf. Silvijn dronk en sliep goed. Ze haalde de mijlpalen in de eerste 2 jaar net iets later dan gemiddeld maar zij maakte steeds net voldoende vooruitgang.

Silvijn is nu een echte kletskous en praat tegen iedereen die ze tegenkomt. Ze wordt steeds meer een allemansvriendje.

Het laatste half jaar wordt zij echter ook steeds dwingender. Het spelen moet gaan zoals zij het bedacht heeft en ze wordt boos als het anders loopt. Ook heeft ze steeds meer moeite met de regels op het kinderdagverblijf en thuis. Ze laat zich maar moeilijk corrigeren.

Vooral bij moeder kan zij erg driftig worden en moeten de dingen lopen zoals zij dat wil. De ouders van Silvijn hebben al veel geprobeerd. Negeren helpt niet, boos worden maakt haar gedrag vaak nog erger. De tips en adviezen van het opvoedbureau van het CJG slaan niet aan. In overleg met het consultatiebureau melden de ouders zich aan bij Integrale Vroeghulp. Zij willen graag weten of dit normaal peutergedrag is en hoe zij met dit gedrag om moeten gaan.

Een medewerker van het Integrale Vroeghulp team gaat naar de ouders thuis en gaat wat dieper in op de vragen van hen. Ook wordt er informatie opgevraagd bij het consultatiebureau, het ziekenhuis, het kinderdagverblijf en het opvoedbureau. Vervolgens wordt Silvijn besproken in het Integrale Vroeghulp team.

Het is voor het team, op grond van de huidige gegevens, nog onduidelijk waar haar soms moeilijke gedrag vandaan komt. Misschien begrijpt Silvijn niet alles en zoekt zij naar houvast. Mogelijk heeft zij een vorm van autisme of is er sprake van een onveilige hechting door de vroeggeboorte. Er zou ook een combinatie van verschillende factoren mogelijk kunnen zijn. Passende opvoedtips kunnen helaas nog niet gegeven worden, immers een kind met een vorm van autisme heeft een andere benadering nodig dan een kind met een onveilige hechting, ook al lijkt het gedrag soms erg veel op elkaar.

Silvijn wordt daarom geobserveerd en verder onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat Silvijn zich iets trager ontwikkelt dan leeftijdgenootjes maar de onveilige hechting lijkt de belangrijkste oorzaak van haar gedrag. In overleg met de ouders wordt er eerst hechtingstherapie ingezet bij een GGZ instelling. De ouders zijn blij, hoewel de therapie behoorlijk intensief is, dat zij nu echt iets kunnen doen. Zij willen dat hun dochter gelukkig wordt en dat zij van elkaar kunnen genieten.

Het is goed dat de ouders Silvijn al zo vroeg hulp hebben gevraagd, de resultaten van hechtingstherapie zijn veel beter bij jongere kinderen dan op oudere leeftijd.

Een consulent van MEE uit team Integrale Vroeghulp

Heeft u ook twijfels over de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met Integrale Vroeghulp bij u in de buurt: http://www.integralevroeghulp.nl/ouders/

 

 

Lees meer...