De MEE-verhalen in dit blog zijn waargebeurd of deels waargebeurd. Alle namen van betrokkenen zijn geanonimiseerd of er is specifiek om toestemming gevraagd om de naam te mogen vermelden. De verhalen kunnen zijn opgetekend door medewerkers, cliënten dan wel (werk-)relaties van MEE Zuid-Holland Noord en MEE Rotterdam Rijnmond. Thema’s zijn o.a. leven met een beperking, de dienstverlening van MEE en de ervaringen van cliënten of relaties hiermee.

Om de drie weken wordt een nieuw verhaal gepubliceerd, zolang de voorraad strekt.
Ook via Twitter: twitter.com/meeinformeert en twitter.com/meerotterdam.
En via de Facebook:  www.facebook.com/meerotterdam en www.facebook.com/meezhn.

Publicatie van verhalen in andere (gedrukte of digitale) media alleen na overleg: info@meezhn.nl
Afbeeldingen mogen niet zonder toestemming worden overgenomen.