Het verhaal van: Ilias

Een waardevol resultaat

26 februari, 2015

een waardevol resultaatIlias is zestien jaar en heeft sinds een paar maanden een vriendinnetje op school. Ze heet Rochelle. Rochelle heeft ernstige psychische problemen. Om die reden is ze opgenomen. Ze belt Ilias constant. Met al haar problemen kan ze bij hem terecht. Ze vertelt hem regelmatig dat ze zelfmoord wil plegen. De moeder van Ilias maakt zich zorgen over haar zoon: hij slaapt slecht waardoor zijn lichamelijke klachten toenemen, hij maakt zijn huiswerk niet meer, is humeurig en heel bezorgd over Rochelle, trekt zich terug en heeft nauwelijks nog sociale contacten. Aan een normaal gesprek komen moeder en Ilias haast niet meer toe, ze hebben thuis voornamelijk ruzie.

Ilias heeft, na een periode van lang thuis zitten vanwege een chronische aandoening, eindelijk weer een plek op school. Het duurde even voordat hij zijn draai gevonden had, maar het was hem wel gelukt. Het ging juist zo goed met hem, maar nu lijkt hij door Rochelle in een andere negatieve spiraal terecht te zijn gekomen.

De schoolmaatschappelijk werker van MEE heeft samen met Ilias en zijn moeder een gesprek over de situatie. Ilias voelt zich niet begrepen door zijn moeder. Hij heeft de indruk dat ze alleen maar wil dat hij het uitmaakt met Rochelle. Het lukt hem thuis niet meer om naar de zorgen van zijn moeder te luisteren. In dit eerste gesprek zijn Ilias en zijn moeder sinds lange tijd open en eerlijk tegen elkaar. Ze spreken hun frustraties uit, maar ook hun zorgen en dingen die ze in elkaar waarderen. Samen maken ze een plan en afspraken over wanneer Ilias wel en niet bereikbaar is. ’s Nachts kan zijn telefoon beter uit, dan komt hij in ieder geval aan zijn nachtrust toe. Ook bespreken ze hoe hij zijn grenzen naar Rochelle kan aangeven. Er wordt contact opgenomen met de instelling waar Rochelle verblijft, zodat er ook met hen afspraken gemaakt kunnen worden en zij op de hoogte zijn van de inhoud van haar telefoontjes. Ilias begint weer wat plannen te maken met vrienden en familieleden.

In een tweede gesprek met Ilias blijkt het al veel beter te gaan met hem. Het zat moeder en zoon verschrikkelijk hoog en ze kwamen er samen niet meer uit. Toch lukt het hen om op een positieve manier weer samen verder te kunnen. Met minimale inzet is een waardevol resultaat bereikt.

Een consulent van MEE